HRUBIESZOWSKIE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM "KRES"

 

Hrubieszów, ul. Nowa 69

tel/fax. 84 696 44 67, kom. 662 599 796

email: kres.hrubieszow@gmail.com


 

 

     Jesteśmy organizacją charytatywną i posiadamy statut organizacji pożytku publicznego. Pomagamy ludziom bezdomnym, najuboższym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom starszym i wszystkim potrzebującym pomocy. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu. Prace adaptacyjne i remontowo-budowlane wykonują mieszkańcy ośrodka.

     W okresie przerw w nauce (wakacje, ferie) organizujemy wypoczynek około 10 dzieciom z Domu Dziecka z Łabuń.

 

 

 

 

 

Posiadamy świetlicę a także własną kuchnię, w której przygotowujemy posiłki dla mieszkańców ośrodka jak i również najuboższych mieszkańców Hrubieszowa.

 

 

 

Ośrodek posiada 60 miejsc noclegowych.

 

 

Na własne potrzeby hodujemy kury i kaczki.

Posiadamy również jeden hektar pola, na którym uprawiamy podstawowe płody rolne: ziemniaki i warzywa.

 

 

Jesteśmy instytucją w ciągłej rozbudowie ale nie posiadamy środków na materiały budowlane aby poprawić nasze warunki bytowe. W przyszłości chcielibyśmy zaadoptować tą halę na pokoje mieszkalne dla bezdomnych i potrzebujących pomocy.

 

 

 


 

Szanowni Państwo!
 

Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kres” w Hrubieszowie informuje, że od m-ca grudnia 2004 roku uległy zmianie zasady organizacyjne naszego stowarzyszenia, co wynika ze zlikwidowania siedziby biura w Chełmie oraz dokonania zmian we władzach statutowych Stowarzyszenia.
Informujemy jednocześnie, że tak jak dotychczas zadaniem naszego stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy ludziom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom eksmitowanym, pogorzelcom, osobom opuszczającym Zakłady Karne i nie mającym gdzie się udać, a ponadto każdemu, kto stracił i kto nie posiada własnego domu. Stowarzyszenie pragnie stworzyć im wszystkim możliwość aktywnego działania i uczestnictwa w budowie przyszłego Wspólnego Domu, w którym będą mieli zapewnione godziwe warunki zamieszkania, całodzienne wyżywienie a chorzy i niedołężni znajdą opiekę. Poprzez szeroki wachlarz działań i współpracę z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami państwowymi oraz samorządowymi, pragniemy stworzyć wszystkim obecnym i przyszłym mieszkańcom Domu możliwość powrotu w szeregi społeczeństwa. Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na współpracę z Miejskimi oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie Rządowego Programu Wychodzenia z Bezdomności a także z innymi organizacjami pozarządowymi oraz istniejącymi na terenie powiatu kołami i klubami wolontariuszy.
Mając na względzie realizację tych wszystkich działań podajemy poniżej aktualny numer konta, na który można dokonywać wpłat pieniężnych wspierających naszą działalność. Informujemy, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego, oraz że kontynuujemy rozpoczęte i dokonywane własnymi siłami od maja 2003 roku prace budowlane mające na celu rozbudowę i polepszenie warunków mieszkańcom naszego DOMU. Każda ilość materiałów budowlanych (np. z rozbiórki lub modernizacji) będzie dla nas bardzo cenna, tak jak i pomoc w naturze w postaci płodów rolnych lub odzieży, pościeli i środków higienicznych.

Numer naszego konta na który można przekazywać wpłaty:
PKO S.A. I Oddział Chełm Nr 13 1240 2223 1111 0000 3591 5469
 

 


Stowarzyszenia Przeciwdziałania
Patologiom Społecznym „KRES”


PREZES ZARZĄDU - Tarasiuk Paweł

 

Wiceprezes - Sylwia Dzida

Wiceprezes - Dorota Ślifierz

Skrabnik - Rutkowski Krzysztof

Sekretarz - Kielak Stanisław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Józef Pochylczuk